قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / دانلود رایگان / کلمات پرسشی در زبان انگلیسی را به بهترین شکل آموخته اید؟

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی را به بهترین شکل آموخته اید؟

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی دو دسته سوال وجود دارد. دسته اول سوالات yes/no questions هستند. برای پاسخ این دسته از سوالات ابتدا باید با بله یا خیر پاسخ داد و اگر نیاز به توضیح بیشتری بود پس از تایید یا رد سوال توضیح را ارائه دهید. دسته ی دوم سوالات information questions  نام دارند. این گونه سوالات را نمی توان با بله یا خیر پاسخ داد. برای پاسخ به این گونه سوالات باید حتما اطلاعاتی راجع به موضوع سوال شده ارائه شود.

 

در این مقاله درباره ی چگونگی ساختن سوالات انگلیسی و کلمات پرسش مورد استفاده خواهیم آموخت.

Information questions

Yes/no questions

برای ساخت این دسته از سوالات از تعدادی کلمه ی سوالی استفاده می شود که معمولا از آن ها به عنوان wh words  یاد می شود.

What چه، چه چیزی

Who کی، چه کسی

Where  کجا

why چرا

When کی، چه وقت، چه زمان

What timeچه ساعتی

Whose مال چه کسی

Which کدام

How چگونه، چطور

How manyچه تعداد

How much چه مقدار

How old چند سال

سوالات ساخته شده با افعال کمکی ازجمله: do, should, must, may, can, could,…

Do you live in Tehran?

Yes, I do. / No, I don’t.

Does he play football?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Should I call her?

Yes, you should. / No, you shouldn’t.

Can you drive a car?

Yes, I can. / No, I can’t.

سوالات ساخته شده با to be verb

Am I your teacher?

آیا من معلم شما هستم؟

Yes, you are. / No, you aren’t.

بله، هستی.

خیر، نیستی.

Is she a nurse?

آیا او پرستار است؟

Yes, she is. / No, she isn’t.

بله، او هست.

خیر، او نیست.

Are you happy?

آیا تو خوشحال هستی؟

Yes, I am. / No, I’m not.

بله، هستم.

خیر، نیستم.

Are they your friends?

آیا آن ها دوستان تو هستند؟

Yes, they are. / No, they aren’t.

بله، هستند.

خیر، نیستند.

Was she at the party last night?

آیا او دیشب در مهمانی بود ؟

Yes, she was/ No, she wasn’t.

بله، بود.

خیر، نبود.

Were you at home last weekend?

آیا آخر هفته ی گذشته خانه بودی؟

Yes, I was. / No, I wasn’t.

بله، بودم.

خیر، نبودم.

What

برای سوال کردن راجع به اشیاء، حیوانات، ماهیت اجسام، ایده ها، افکار، نظرات و در کل هر چیز مادی از کلمه ی سوالی what  استفاده می کنیم.

What’s her name?

Her name’s Sarah.

اسم او چیست؟

اسمش سارا است.

پیشنهاد زبان برتر:زمان حال کامل present perfect (ماضی نقلی) را آموخته اید؟

What sports do you like?

I like football.

چه ورزشی دوست داری؟

فوتبال دوست دارم.

What’s your opinion about going to cinema?

I think that’s a good idea.

نظرت راجع به رفتن به سینما چیه؟

به نظرم ایده ی خوبیه.

What’s that animal?

It’s a cheetah.

اون چه حیوونیه؟

یوزپلنگه.

Who

برای سوال کردن راجع به اشخاص و انسان ها از who  استفاده می کنیم.

Who is that man?

He’s my dad.

اون مرد کیه؟

اون بابامه.

پیشنهاد زبان برتر:گرامر درس اول پایه دهم (زمان آینده ساده را چگونه به آسان ترین روش بیاموزیم)؟ (قسمت اول)

Who is the best actor in Iran?

Shahab Hoseini is the best actor in Iran.

چه کسی بهترین بازیگره ایرانه؟

شهاب حسینی بهترین بازیگر ایرانه.

Who do you meet every day?

I meet my colleague every day.

چه کسی را هر روز ملاقات می کنی؟

من هر روز همکارم را ملاقات می کنم.

Where

برای پرسش راجع به مکان از کلمه ی پرسشی where  استفاده می شود.

Where are you?

I’m in the classroom.

کجایی؟

تو کلاسم.

پیشنهاد زبان برتر: گرامر درس پنجم پایه نهم -زمان گذشته ساده را چطور بیاموزید؟(Simple past tense)

Where is she from?

She’s from America.

اون اهل کجاست؟

اهل آمریکاست.

Where did they go last night?

They went to theatre last night.

آن ها دیشب کجا رفتند؟

آن ها دیشب به تئاتر رفتند.

Where is he going to travel next month?

He’s going to travel to London.

او ماه آینده به کجا سفر خواهد کرد؟

او به لندن سفر خواهد کرد.

Why

 از این کلمه ی پرسش برای سوال کردن درباره ی دلیل چیزی استفاده می شود. معمولا در پاسخ به سوالاتی که با why  پرسیده میشود از کلمه ی because  به معنای زیرا، چون استفاده می شود.

Why do you like volleyball?

I love volleyball because it’s exciting.

چرا والیبال دوست داری؟

من والیبال دوست دارم چون که هیجان انگیزه.

Why are you so sad?

Because I had a fight with my friend.

چرا انقدر ناراحتی؟

چون با دوستم دعوا کردم.

Why is she late?

Maybe she stuck in traffic.

چرا دیر کرده؟

شاید تو ترافیک گیر کرده.

Why did they lose the match?

They lost it because they played horrible.

چرا بازی رو باختن؟

بازی رو باختن چون خیلی بد بازی کردن.

When

 برای سوال راجع به زمان انجام چیزی از این کلمه ی پرسشی استفاده می کنیم و در جواب حتما باید راجع به زمان آن موضوع توضیح دااده شود.

When were you born?

I was born in 1996.

تو کی به دنیا اومدی؟

من در سال ۱۹۹۶ به دنیا اومدم.

When is the football match?

It’s tonight.

بازی فوتبال کیه؟

امشبه.

When did you last travelled to London?

I last travelled to London 3 years ago.

آخرین بار کی به لندن سفر کردی؟

آخرین بار سه سال پیش به ندن سفر کردم.

What time

از این کلمه ی پرسشی برای پرسیدن ساعت دقیق چیزی استفاده میکنیم و در پاسخ نه تنها درباره ی زمان بلکه باید ساعت دقیق ارائه شود. قبل از ساعت انجام کاری حتما باید از حرف اضافهat  استفاده شود.

What time is it now?

It’s two o’clock.

الان ساعت چنده؟

ساعت ۲ است.

What time is the meeting?

It’s at 9:30.

جلسه ساعت چنده؟

ساعت ۹:۳۰٫

What time did you visit her?

I visited her at eight twenty.

ساعت چند اونو دیدی؟

ساعت ۸:۳۰ دیدمش.

Whose

از این کلمه ی پرسشی برای سوال درباره ی مالکیت ها استفاده می کنیم. اینکه چه چیزی به چه کسی تعلق دارد و برای پاسخ به آن ها هم معمولا از اسم شخص و ‘s  مالکیت و یا از possessive adjective  ها استفاده می کنیم.

Whose coat is that?

It’s Jack’s.

اون کت کیه؟

کت جکه.

Whose car is red?

My car.

ماشین کی قرمزه؟

ماشین من.

Whose husband is a doctor?

Her husband is a doctor.

شوهر کی دکتره؟

شوهر اون دکتره.

Whose turn is it?

Mine.

نوبت کیه؟

من.

Which

از این کلمه برای پرسش درباره ی انتخاب یک چیز از میان چند چیز دیگر استفاده می شود.

Which t-shirt do you like?

I like the blue one.

کدوم تی شرت رو دوست داری؟

آبیه رو دوست دارم.

Which singer is your favorite?

Ehsan khajeamiri.

کدوم خواننده مورد علاقه ی توست؟

احسان خواجه امیری.

Which box is empty?

The one on the left.

کدوم جعبه خالیه؟

سمت چپیه.

How

از این کلمه برای پرسش راجع به چگونگی انجام کاری استفاده میشود.

How do you go to work?

I go to work by taxi.

تو چطوری میری سر کار؟

من با تاکسی میرم سر کار.

How are you?

I’m fine, thanks.

حالت چطوره؟

خوبم، مرسی.

How do you spell your name?

M-A-R-Y.

اسمت رو چجوری هجی می کنی؟

م- ا – ر – ی.

How many

اسامی در زبان انگلیسی به دو دسته ی قابل شمارش و غیر قابل شمارش تقسیم می شوند. برای پرسش درباره ی تعداد اسامی قابل شمارش از این کلمه استفاده می شود. در پاسخ از اعداد و کلماتی چون  some, many, a few, a lot of,…  استفاده می شود.

How many sisters do you have?

I have 2 sisters.

چندتا خواهر داری؟

من ۲ تا خواهر دارم .

How many pens are there on the desk?

There are 10 pens.

چندتا خودکار وری میز هست؟

۱۰ تا.

How many friends does he have?

He has 5 friends.

اون چندتا دوست داره؟

۵ تا دوست داره.

How much

برای سوال راجع به مقدار اسامی غیر قابل شمارش از این لغت استفاده می شود. در پاسخ از کلماتی چون some, much, a little,…  استفاده می شود.

How much water is there in the glass?

There’s some water.

چه مقدار آب در لیوان هست؟

مقداری آب در لیوان هست.

How much does the bag cost?

It is twenty dollars.

اون کیف چقدر قیمتشه؟

۲۰ دلار.

How much butter do you need?

I need much butter for the food.

چقدر کره لازم داری؟

من مقدار زیادی کره برای غذا لازم دارم.

How old

 از این کلمه برای پرسش راجع به سن و سال افراد و یا اشیا استفاده می شود.

How old is your dad?

He’s 60.

 پدرت چند سالشه؟

۶۰ سالشه.

 How old is the building?

It’s w20 years old.

 اون ساختمان چند سال است؟

۲۰ ساله است.

دانلود رایگان کلمات پرسشی به زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *