قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / دانلود رایگان / کلمات مشابه در زبان انگلیسی را می شناسید؟(قسمت اول)
کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه در زبان انگلیسی را می شناسید؟(قسمت اول)

کلمات مشابه در زبان انگلیسی

کلمات مشابه زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می شوند.

Homophones:  Two (or more) words that sound the same, but have different spellings

دو یا چند کلمه که تلفظ یکسان ولی املای متفاوتی دارند.

Homonyms:  Two (or more) words that are spelled the same & sound the same, but have different meanings.

دو یا چند کلمه که املای یکسانی دارند و تلفظ آن ها نیز مشابه است ولی معانی آن ها متفاوت است.

Heterophones:  Two (or more) words with the same spelling, but different sounds and different meanings.

دو یا چند کلمه که املای مشابهی دارند اما دارای تلفظ و معانی متفاوتی هستند.

 

در این مطلب به بررسی کلمات Homophones به همراه مثال برای هر کلمه پرداخته می شود و در مطلب بعدی دو دسته ی دیگر از کلمات مشابه را قرار خواهیم داد.

پیشنهاد زبان برتر: مشاغل پرکاربرد را به زبان انگلیسی می شناسید؟(قسمت اول)

homophones

Honey is the product of bees.

عسل محصول زنبورهاست.

Bee

زنبور

I always wanted to be a doctor.

من همیشه میخواستم دکتر شوم.

Be

بودن

The walls of his apartment were bare

دیوارهای آپارتمانش لخت بودند.

Bare

لخت

I saw a very big bear in the zoo.

یک خرس بسیار بزرگ در باغ وحش دیدم.

Bear

خرس

There’s a swing hanging from the bough of the tree.

یک تاب از شاخه ی درخت آویزان است.

Bough

شاخه

The snow’s weight bowed the tree.

وزن برف درخت را خمیده کرد.

Bow

خمیده شدن

I have to buy a new car.

من باید یک ماشین جدید بخرم.

Buy

خریدن

Bye. Have a nice day.

خداحافظ. روز خوبی داشته باشی.

Bye

خداحافظ

I go to work by taxi.

من به وسیله ی تاکسی سر کار میروم.

By

به وسیله

The cat showed its claws.

گربه پنجه هایش را نشان داد.

Claws

پنجه، چنگال

The lawyer explained the clauses in the contract that were unclear to us.

وکیل عباراتی که در قرارداد برای ما واضح نبود را توضیح داد.

Clause

ماده، بند

I want to dye my hair black.

میخواهم موهایم را مشکی (رنگ) کنم.

Dye

رنگ کردن

He died in bed.

او بر اثر بیماری فوت کرد.

Die

مردن

Does your mother give you money for your bus fare?

آیا مادرت برای کرایه اتوبوس به تو پول می دهد؟

Fare

کرایه

She has long fair hair.

او موی بلند و بور دارد.

Fair

بور

He speaks Finnish fluently.

او زبان فنلاندی را روان صحبت می کند.

Finnish

زبان فنلاندی

I just finished my homework.

من تازه تکالیفم را تمام کردم.

Finish

تمام شدن، تمام کردن

The police told the burglar not to flee.

پلیس به دزد دستور داد که فرار نکند.

Flee

گریختن، فرار کردن

Flea is a very small disgusting insect.

کک یک حشره بسیار ریز و چندش آور است.

Flee

کک

Fore the baby’s arrival, their life was so boring.

پیش از آمدن بچه زندگی آن ها بسیار کسل کننده بود.

Fore

پیش، جلو

The have four children.

آن ها چهار بچه دارند.

Four

چهار

I have a gift for you.

من برای تو هدیه ای دارم.

For

برای

His gait is slow and he tires easily.

گام های او آهسته است و به راحتی خسته می شود.

Gait

گام

The garden’s gate was very big.

در باغ بسیار بزرگ بود.

Gate

در، دروازه

I have great news. We are getting married soon.

خبر عالی ای دارم. ما به زودی ازدواج می کنیم.

Great

عالی

It’s hard to grate onion without crying.

پیاز رنده کردن بدون گریه کار سختی است.

Grate

رنده، رنده کردن

The hare leapt off into the woods.

خرگوش صحرایی به سمت جنگل جهید.

Hare

خرگوش صحرایی

Her hair is long and straight.

موهایش بلند و لخت است.

Hair

مو

Everest is a very high mountain.

اورست کوه بسیار بلندی است.

High

بلند

Say hi to your daddy.

به بابات سلام کن.

Hi

سلام

I sleep really early every night.

من هر شب خیلی زود می خوابم.

Night

شب

I love the stories about old knights.

من قصه هایی که درمورد دلاوران قدیمی است را دوست دارم.

Knight

سلحشور، دلاور

I’m not a student.

من دانشجو نیستم.

Not

حرف منفی کننده

Let me knot your tie.

بذار کراواتت رو گره بزنم.

Knot

گره، گره زدن

No, you can’t go to the park.

نه، نمیتونی بری پارک

No

خیر، نه

I know him very well.

من او را خیلی خوب میشناسم.

Know

دانستن، شناختن

Stop mourning please. Accept the fact that he is gone.

لطفا دست از سوگواری بردار. این حقیقت که او رفته است را قبول کن.

Mourning

عزاداری

I get up at 08:00 every morning.

من هر روز ساعت ۸ از خواب بیدار میشم.

Morning

صبح

The missing pane has been replaced.

شیشه گم شده جایگزین شده است.

Pane

شیشه

After falling down she felt a hard pain in her leg.

پس از افتادن درد سختی در پایش حس کرد.

Pain

درد

I love pear.

من عاشق گلابی ام.

Pear

گلابی

I bought a pair of new shoes.

من یک جفت کفش نو خریدم.

Pair

جفت

The plain street helped drivers to drive better.

سطح صاف خیابان به رانندگان کمک کرد تا بهتر رانندگی کنند.

Plain

صاف

I prefer plane than train.

من هواپیما را به قطار ترجیح می دهم.

Plane

هواپیما

The king reigned for 30 years.

پادشاه برای ۳۰ سال حکومت کرد.

Reign

حکومت

Rain made the weather so fresh.

باران هوا را بسیار تازه کرد.

Rain

باران

She read the magazine and went to bed.

او مجله را خواند و به تختخواب رفت.

(Read ( past tense

خواند

That is a beautiful red car.

آن یک ماشین قرمز زیباست.

Red

قرمز

Please use the reed to drink your coke.

لطفا برای نوشیدن نوشابه ات از نی استفاده کن.

Reed

نی

To increase your knowledge you have to read a lot.

برای افزایش دانش باید زیاد مطالعه کنید.

(Read (present tense

خواندن

You have to watch sunset by the sea.

باید غروب آفتاب را کنار دریا ببینی.

Sea

دریا

Did you see that boy? He is my brother.

اون پسره رو دیدی؟ اون داداشمه.

See

دیدن

They opened a new site for their carrier.

آن ها برای کارشان یک سایت جدید ساختند.

Site

سایت

Get out of my sight. I’m mad at you.

از تو دیدم برو بیرون. ازت عصبانیم.

Sight

دید، منظر

He was staring at me for a long time.

او برای مدتی طولانی به من زل زده بود.

Stare

زل زدن

There are a lot of stairs in this building.

تعدادی زیادی پله در این ساختمان وجود دارد.

Stair

پله

The baby’s tare weight is 10 kilograms.

وزن خالص بچه ۱۰ کیلو گرم است.

Tare

وزن خالص

She shed some tears to get calm.

او برای اینکه آرام شود کمی اشک ریخت.

Tear

اشک

They’re very beautiful.

آن ها بسیار زیبا هستند.

They’re

آن ها هستند

Their mom is a nice woman.

مادر آن ها زن بسیار خوبی است.

Their

مال آنها

We used a tow to pull the car.

ما برای کشیدن ماشین از طناب استفاده کردیم.

Tow

طناب، زنجیر

I banged my toe to the table.

من انگشت پایم را به میز کوبیدم.

Toe

انگشت پا

How much does the sack weight?

وزن کیسه چقدر است؟

Weight

وزن

Don’t wait for me.

منتظر من نمانید.

Wait

صبر کردن ،

منتظر ماندن

What’s your waist?

دور کمر شما چقدر است؟

Waist

دور کمر

Don’t waste more time and start working.

وقت بیشتری تلف نکن و شروع به کار کن.

Waste

تلف کردن

Where are you from?

اهل کجایی؟

Where

کجا

She always wears beautiful clothes.

او همیشه لباس های زیبایی می پوشد.

Wear

پوشیدن

I don’t know whether she likes me or not.

من نمیدانم که آیا او مرا دوست دارد یا نه.

Whether

آیا

What’s the weather like today?

امروز هوا چطور است؟

Weather

آب و هوا

Which color do you like? Red or blue?

کدام رنگ را دوست داری؟ قرمز یا آّبی؟

Which

کدام

She is a famous witch.

او یک جادوگر معروف است.

Witch

جادوگر

پیشنهاد زبان برتر: اسامی مشاغل را به انگلیسی می دانید؟(قسمت دوم)

 

برای دانلود رایگان کلمات مشابه در زبان انگلیسی- قسمت اول بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

کلمات مشابه انگلیسی-قسمت اول

درباره ی Zabane_bartar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *