قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / صفحه نخست / زمان حال کامل present perfect (ماضی نقلی) را آموخته اید؟
have-you-learned-the-perfect-present-perfect-now

زمان حال کامل present perfect (ماضی نقلی) را آموخته اید؟

زمان حال کامل present perfect (ماضی نقلی)

زمان حال کامل present perfect یا ماضی نقلی برای بیان عمل و یا حالتی که در گذشته شروع شده و اثر آن تا به حال و حتی آینده ادامه دارد، استفاده می شود. در واقع حال کامل پلی بین گذشته و حال است. در این مطلب به طور کامل با ساختار و کاربردهای مختلف این زمان پر کاربرد آشنا خواهیم شد.

ساختار

فعل این زمان با استفاده از افعال کمکی have  و has  به علاوه ی قسمت سوم فعل اصلی ساخته می شود. (past participle)

قسمت سوم افعال با قاعده از اضافه کردن –d , -ed  به فعل اصلی ساخته می شود. در حالیکه قسمت سوم افعال بی قاعده همانند قسمت دوم آن ها از هیچ قاعده ای پیروی نمی کند.

زمان حال کامل
Question  سوالی  Negative  منفی Affirmative  مثبت
 

+the rest of sentence

 

+past participle

I

You

 

 

Have

 

 

 

 

 

+the rest of sentence

 

 

 

 

+past participle

 

+have not

I

You

 

+the rest of sentence

 

+past participle

 

+have

 

I

You

He

She

It

 

Has

 

 

+has not

He

She

It

+has

He

She

 

 

We you they  

Have

 

 

+have not

We

You

They

+have

 

We

You

They

 

Short forms negative شکل مخفف منفی Short forms affirmative  شکل کوتاه یا مخفف مثبت
I haven’t I’ve
You haven’t You’ve
He hasn’t He’s
She hasn’t She’s
It hasn’t It’s
We haven’t We’ve
You haven’t You’ve
They haven’t They’ve

پیشنهاد زبان برتر: گرامر درس پنجم پایه نهم -زمان گذشته ساده را چطور بیاموزید؟(Simple past tense)

مثال:

I have worked in this office for ten years. = I’ve worked in this office for ten years.

من ده سال در این اداره کار کرده ام.

I have not seen her since last month. = I haven’t seen her since last month.

من از ماه پیش او را ندیده ام.

Have you eaten shrimp?

(تا بحال) میگو خورده ای؟

 

پیشنهاد زبان برتر: گرامر درس اول پایه دهم (زمان آینده ساده را چگونه به آسان ترین روش بیاموزیم)؟ (قسمت اول)

 

کاربردها

زمان حال کامل استفاده های مختلفی دارد که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و هنوز پایان نیافته است.

I have worked in this bank for five years.

من پنج سال است که در این بانک کار میکنم.

برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و پایان یافته است ولی اثر آن به صورت تجربه در زندگی ما باقی مانده است. مانند سفرهایی که رفته ایم، غذاهایی که خورده ایم…

در این مورد از اصطلاح have you ever …? استفاده میکنیم.

Have you ever been to London?

تا حالا لندن رفته ای؟

No, I haven’t. I haven’t never been to London.

نه نرفته ام. من هرگز به لندن نرفته ام.

برای بیان عمل یا دستاوردی که در گذشته آن را کسب نموده ایم و زمان دقیق آن مشخص نیست و یا اهمیت خاصی ندارد.

برای صحبت راجع به اتفاقی با زمان مشخص باید از گذشته ساده استفاده کنیم.

I’ve been to Rome twice.

من دوبار رم رفته ام.

I went to Rome three years ago.

من سه سال پیش رفتم رم.

قیود زمان حال کامل

For  به معنای به مدت برای بیان طول زمان.

for ( a week, two months, ten years, a long time…)

I have stayed in a hotel for a week.

من یک هفته در هتل مانده ام.

Since  به معنای از…تا حالا برای بیان زمان شروع عمل.

Since (three days ago, last months, two years ago, I was a child…)

نکته: بعد از since  از جمله نیز میتوان استفاده کرد.

We have lived in this house since I was a baby.

 از وقتی که من بچه بودم در این خانه زندگی کرده ایم.

Already  به معنای قبلا برای بیان کاری که زودتر از زمان مورد انتظار انجام شده است.

I have already done my homework.

من قبلا تکالیفم را انجام داده ام.

پیشنهاد زبان برتر: گرامر درس سوم پایه نهم -زمان حال ساده را چگونه به ساده ترین حالت بیاموزیم؟

جدول افعال بی قاعده

جدول ۱
افعال بی قاعده ای که هر سه قسمت آنها یکی است
فعل معنی
cast ارزش داشتن
cut بریدن- قطع کردن
hurt صدمه رساندن
let اجازه دادن
put قرار دادن
read خواندن
set غروب کردن

 

جدول ۲
افعال بی قاعده ای که قسمت دوم و سوم آنها یکی است
قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول
become became become (شدن)
come came come (آمدن)

 

جدول ۳
افعال بی قاعده ای که قسمت دوم و سوم آنها یکی است
قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول
brought brought bring(آوردن)
built built build(ساختن)
burnt burnt burn(سوختن)
fed fed feed(غذادادن)
felt felt feel(احساس کردن)
found found find(پیدا کردن)
got got get(گرفتن- شدن)
had had have(داشتن)
heard heard hear(شنیدن)
kept kept keep(نگه داشتن)
learnt learnt learn(یاد گرفتن)
left left leave(ترک کردن)
lent lent lend(قرض دادن)
lost lost lose(گم کردن)
made made make(ساختن)
meant meant mean(معنی دادن)
met met meet(ملاقات کردن)
paid paid pay(پرداختن)
said said say(گفتن)
sold sold sell(فروختن)
sent sent send(فرستادن)
shone shone shine(درخشیدن)
sat sat sit (نشستن)
slept slept sleep(خوابیدن)
spent spent spend(گذراندن)
stood stood stand(ایستادن)
taught taught teach(درس دادن)
told told tell(گفتن)
thought thought think(فکر کردن)
understood understood understand(فهمیدن)

 

جدول ۴
افعال بی قاعده ای که هر سه قسمت آنها با هم فرق می کند
قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول

be

was/were

be(بودن)

begun

began

begin(شروع کردن)

broken

broke

break(شکستن)

done

did

do(انجام دادن)

drawn

drew

draw(نقاشی کردن)

drunk

drank

drink(نوشیدن)

driven

drove

drive(رانندگی کردن)

eaten

ate

eat(خوردن)

flown

flew

fly(پرواز کردن)

forgotten

forgot

forget(فراموش کردن)

given

gave

give(دادن)

gone

went

go(رفتن)

grown

grew

grow(رشد کردن)

known

knew

know(دانستن)

ridden

rode

ride(راندن)

risen

rose

rise(طلوع کردن)

seen

saw

see(دیدن)

shown

showed

show(نشان دادن)

sung

sang

sing(آواز خواندن)

spoken

spoke

speak(صحبت کردن)

swum

swam

swim(شنا کردن)

taken

took

take(گرفتن)

woken

woke

wake(بیدار شدن)

worn

wore

wear(پوشیدن)

written

wrote

write(نوشتن)

blown

blew

blow(وزیدن)

chosen

chose

choose(انتخاب کردن)

hidden

hid

hide(پنهان کردن)

درباره ی Zabane_bartar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *